SERVEIS INTEGRALS D’ACTES, EXPOSICIONS I ORGANITZACIÓ D’ESDEVENIMENTS

+ de 15 anys d’experiència

Aktes és l’empresa de serveis integrals d’esdeveniments, exposicions, suport logístic i de personal entre d’altres serveis, sorgida com a resultat de més de 15 anys d’experiència en el sector i integrada dins del teixit empresarial iddiXGrup.

 
 

METODOLOGIA

Aktes té el repte de donar un tomb als serveis que es troben actualment al mercat, tot proposant altres possibilitats d’actuació enfocades principalment a les empreses, institucions privades i organismes públics, oferint-los-hi un servei integral segons les seves necessitats. Es tracta de donar servei a totes les organitzacions que ho necessitin mitjançant una proposta de projectes i activitats que ajudin a difondre, complementar i amplificar la seva línia d’actuació i de negoci.

Ens involucrem en qualsevol de les fases: disseny, producció, muntatge, coordinació, dinamització, seguiment i/o itinerància.

EMPRESA

Comptem amb una estructura  empresarial formada per un grup de treball interdisciplinari capaç d’assumir els projectes des de la fase de gestació fins a la seva realització final.

La nostra manera de treballar es basa en la suma de les nostres diferents habilitats i d’experiència per tal de generar sinergies de treball i interrelació de contactes i poder així, incrementar la nostra cartera de serveis. D’aquesta manera, Aktes està dotada d’autonomia i de capacitat de treball i d’organització propis que afavoreixen el donar i el rebre suport de la resta d’empreses del grup per a la millora de qualsevol servei que es realitzi.

La nostra fortalesa radica en l’experiència que ens precedeix i en el treball en equip. Capacitats que ens generen una evident confiança per a la realització de la feina ben feta.
Comptem amb una estructura  empresarial formada per un grup de treball interdisciplinari capaç d’assumir els projectes des de la fase de gestació fins a la seva realització final. La polivalència creada entre l’agilitat en el desenvolupament de projectes i la implicació dels equips, generen en els nostres resultats una gran eficàcia, eficiència i, sobretot, que emmarquen la qualitat i la pulcritud que ens caracteritzen.

Fomentem els bons valors, creem sinergies i estimulem el treball en xarxa i l’ús de noves tecnologies. La nostra força humana i tècnica està més que preparada per tal d’abordar nous reptes tant en línies de negoci ja existents com en els nous projectes que es puguin plantejar.

“Encaminem els nostres esforços a crear projectes que responguin a una necessitat concreta, mitjançant l’anàlisi de les necessitats i la proposta de solucions. Som creatius, dissenyem i efectuem idees. Desenvolupem, pensem i conceptualitzem nous projectes adaptant els ja existents.”