You are currently viewing Commemoració Bicentenari de les Festes de Gràcia

Commemoració Bicentenari de les Festes de Gràcia

En motiu de la commemoració del Bicentenari de les Festes de Gràcia, la Fundació Festa Major de Gràcia es va proposar construir un envelat als Jardinets de Gràcia, a imitació de les sales de ball que es muntaven per la Festa Major. D’aquesta manera, aquest emplaçament de benvinguda al Barri, es va convertir temporalment en una gran sala d’exposicions i en un espai de programació d’actes relacionats amb el Bicentenari. L’Envelat, havia d’allotjar i oferir una plataforma al conjunt d’entitats de Gràcia per a mostrar la seva tasca i difondre els seus objectius.

Aktes: Suport a la Fundació Festa Major de Gràcia: coordinació i suport en el muntatge de l’Envelat, adequació de l’interior, secretaria tècnica per a la confecció d’un calendari d’activitats i esdeveniments. Coordinació, seguiment i desenvolupament d’activitats extraordinàries (Inauguració, control de les exposicions, taller infantil, Engracia’t, Festa San Miguel, festes temàtiques relacionades amb les exposicions que es van desenvolupar, sopar de vigílies, entre d’altres activitats).

Client: Fundació Festa Major de Gràcia

Data: març 2017 – setembre 2017