You are currently viewing Exposició “De tota la vida. El comerç emblemàtic de Barcelona.”

Exposició “De tota la vida. El comerç emblemàtic de Barcelona.”

  • Post category:Exposicions

L’Ajuntament de Barcelona impulsa una guia de comerços emblemàtics de Barcelona per tal de reivindicar, fomentar i donar-lo a conèixer a la ciutadania.

El fotògraf Esteve Vilarrúbies és l’autor de les fotos que configuren l’exposició en la que es mostren els diferents comerços emblemàtics de la ciutat.

Després de passar per diferents llocs, la mostra arriba al Centre Cívic Can Castelló

Aktes: Coordinació, transport, muntatge i desmuntatge de l’Exposició

Client: Direcció de Comerç, Ajuntament de Barcelona

Data: setembre 2017

Ubicació: Centre Cívic Can Castelló