You are currently viewing Memòria entre flors. Homenatge a Pepita Texidor.
Homenatge Pepita Teixidor

Memòria entre flors. Homenatge a Pepita Texidor.

Al Parc de la Ciutadella s’inaugura la restauració del monument de Pepita Texidor amb un taller familiar d’aquarel.la, una exposició i un homenatge floral.

Aquesta pintora de principis de segle, que va compartir saló a l’Exposició Universal de Paris de 1900 amb Rusiñol i Casas, es va especialitzar en la pintura de flors i va rebre crítiques molt favorables. A banda de la seva obra, Pepita destacà per la seva participació activa en els moviments de defensa de la dona.

Aktes: Disseny i producció dels elements gràfics i de difusió. Suport a les necessitats pel taller familiar (materials, mobiliari…). Suport a les necessitats per l’homenatge (equipament de so). Coordinació general.

Client: Institut Municipal de Paisatge Urbà, Ajuntament de Barcelona.

Data: 26 de maig 2018

Ubicació: Glorieta del Parc de la Ciutadella (Barcelona)