You are currently viewing Muntatge estand “Còmics contra el Masclisme” per les Festes de la Mercè
Espai Còmics contra el masclisme

Muntatge estand “Còmics contra el Masclisme” per les Festes de la Mercè

En el marc de les Festes de la Mercè, el Departament de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, situa un espai de promoció i difusió sota el títol #BCN ANTIMASCLISTA – Còmics contra el masclisme.

En l’estand es podia visitar l’exposició “Còmics contra el masclisme”.

A part de tenir la possibilitat de participar en el II Premi Jove de Còmic Sant Martí per a la prevenció i eradicació de la violència masclista.

Aktes: Coordinació, producció i instal·lació de la infrastructura necessària: carpes, so, suports expositius, mobiliari, imatge gràfica.

Client: Departament de Feminismes i LGTBI, Ajuntament de Barcelona

Data: 24 i 25 de setembre 2016

Ubicació: plaça Catalunya, Barcelona