PERSONAL I MATERIAL DE SUPORT PELS TEUS ACTES I ESDEVENIMENTS


Punts d’informació, informadors per a campanyes, secretaria, servei de relatoria, plafons informatius, estructures, etc.

TORNAR A SERVEIS

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS | ORGANITZACIÓ I MUNTATGE D’EXPOSICIONS

Disposem de diferents perfils professionals: administratius, informàtics, monitors, dinamitzadors d’activitats, regidors d’escenari, controladors d’accessos, atenció al públic, tècnics i auxiliars de muntatge, …

També comptem amb elements complementaris: mobiliari, infraestructures específiques, materials audiovisuals, materials informàtics/tecnològics,…

Alguns exemples de suport realitzats