You are currently viewing Plenari Consell de Dones de Barcelona

Plenari Consell de Dones de Barcelona

El Consell de les Dones de Barcelona és un espai participatiu on debatre i tractar qüestions d’interès per a les dones de Barcelona, tot visualitzant les seves demandes, propostes i expectatives.
Durant l’any es realitzen un seguit de trobades amb l’objectiu fonamental d’aportar i enriquir la mirada de gènere en totes les polítiques de l’Ajuntament, per tal d’avançar envers la justícia de gènere a la ciutat de Barcelona.

Aktes: Secretaria tècnica i suport al Consell de Dones.

Client: Departament de Feminismes i LGTBI, Ajuntament de Barcelona.

Data: gener – desembre 2018

Ubicació: Saló de Cent, Ajuntament de Barcelona