AKTES és una empresa de serveis integrals amb més de 20 anys d’experiència en l’organització d’esdeveniments i muntatge d’exposicions. Estem al servei de la cultura i la comunicació, així com de qualsevol necessitat concreta.

EMPRESA

Comptem amb una estructura  empresarial formada per un grup de treball interdisciplinari capaç d’assumir els projectes des de la fase de gestació fins a la seva realització final.

La nostra manera de treballar es basa en la suma de les nostres diferents habilitats i d’experiència per tal de generar sinergies de treball i interrelació de contactes i poder així, incrementar la nostra cartera de serveis. D’aquesta manera, Aktes està dotada d’autonomia i de capacitat de treball i d’organització propis que afavoreixen el donar i el rebre suport de la resta d’empreses del grup per a la millora de qualsevol servei que es realitzi.

La nostra fortalesa radica en l’experiència que ens precedeix i en el treball en equip. Capacitats que ens generen una evident confiança per a la realització de la feina ben feta.


La polivalència creada entre l’agilitat en el desenvolupament de projectes i la implicació dels equips, generen en els nostres resultats una gran eficàcia, eficiència i, sobretot, que emmarquen la qualitat i la pulcritud que ens caracteritzen.

Fomentem els bons valors, creem sinergies i estimulem el treball en xarxa i l’ús de noves tecnologies. La nostra força humana i tècnica està més que preparada per tal d’abordar nous reptes tant en línies de negoci ja existents com en els nous projectes que es puguin plantejar.

“Encaminem els nostres esforços a crear projectes que responguin a una necessitat concreta, mitjançant l’anàlisi de les necessitats i la proposta de solucions. Som creatius, dissenyem i efectuem idees. Desenvolupem, pensem i conceptualitzem nous projectes adaptant els ja existents.”

MISSIÓ

Abastir les necessitats dels nostres clients mitjançant la coordinació de serveis integrals i les sinergies que establim amb diferents professionals.

VISIÓ

Esdevenir una plataforma de serveis integrals de referència al territori de Catalunya.

VALORS

  • La nostra vocació està compromesa amb els valors socials, les pràctiques medioambientals sostenibles i la perspectiva de gènere així com amb el respecte i obertura cap a la diversitat.
  • Ens basem en l’escolta activa per captar allò que és important pels nostres clients i reflectir-ho en el treball realitzat.
  • Entenem que la millora ha de ser contínua en tot el què fem i que aquest ha de ser el camí cap a l’excel·lència.