You are currently viewing Celebració del Bicentenari de les Festa Major del barri de Gràcia

Celebració del Bicentenari de les Festa Major del barri de Gràcia

Seguint les activitats realitzades entorn de la celebració del Bicentenari de les Festa Major del barri de Gràcia, es col·loquen alguns elements dels guarnits que han estat durant la Festa als carrers.

Alhora, es realitzen diferents activitats infantils als Mercats en relació al guarniment i la festa.

Aktes: Coordinació, recollida i emmagatzematge dels guarniments, transport, muntatge i desmuntatge dels mercats de gràcia

Client: Institut Municipal de Mercats de Barcelona, Ajuntament de Barcelona

Data: juliol2017 – novembre2017

Ubicació: Mercat de Lesseps, Mercat de l’Estrella, Mercat de la Llibertat i Mercat de la Abaceria.