You are currently viewing Informadors circulació bicicletes: “les voreres són per als vianants”.

Informadors circulació bicicletes: “les voreres són per als vianants”.

A primers de gener de 2019 s’acaba la moratoria de l’ordenança de circulació de bicicletes a la ciutat de Barcelona, i per aquest motiu el Departament d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona, inicia una campanya per informar als usuaris de les noves normatives de circulació, donant importància a la impossibilitat de circulació per les voreres.

Així doncs, es disposa un equip de 22 persones repartides en 9 zones de la ciutat des d’on es durà a terme la campanya a peu de carrer.

Aktes: Aktes s’ha encarregat de la gestió i coordinació del personal de suport informador.

Client: Direcció de Comunicació i Participació d’Ecologia Urbana, Ajuntament de Barcelona.

Data: desembre 2018

Ubicació: Plaça Espanya / Gran Via, Sant Andreu / Rbla. Onze de Setembre, Glòries, Diagonal / Francesc Macià, Pg sant Joan / Tetuan, Urgell, Plaça Llevant – Fòrum, Marina / Drassanes, Pg de Gràcia – Rbla Catalunya – Jardinets