You are currently viewing Material i personal de suport per les eleccions al Consell Rector de l’IMPD
Punt Informació Sant Martí

Material i personal de suport per les eleccions al Consell Rector de l’IMPD

Cada quatre anys l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona (IMPD), realitza les Eleccions al Consell Rector.

El Consell Rector de l’IMPD és l’òrgan de govern de l’Institut que aprova el seu pla general i el seu programa d´actuació, i esdevé el vehicle des del que les persones amb diversitat funcional tenen la capacitat d’incidència en la presa de decisions polítiques, mitjançant els seus representants.

En formen part 10 persones representants de l’Ajuntament i 10 persones amb diversitat funcional/discapacitat que representen el col·lectiu i que són escollides per votació directa per les persones amb discapacitat reconeguda empadronades a Barcelona.

(Flickr Ajuntament)

Aktes: Punts d’informació i votació telemàtic: Coordinació i formació del personal per als punts d’informació als 10 districtes de Barcelona, realitzant tasques d’assistència en el vot, informació de les eleccions i comprovació de cens.

Suport als actes de presentació dels candidats: presentació, moderació, conducció de l’acte i sistemes d’accessibilitat pels assistents.

Suport a la Jornada de Votació en el IMPD: senyalització d’espais, suport de personal per informar i dirigir als assistents.

Producció gràfica de la senyalització i subministrament de mobiliari.

Client: Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD)

Data: del 23 de maig al 2 de juliol de 2016

Ubicació: OAC’s de Barcelona