You are currently viewing Mostra de Dones Creadores

Mostra de Dones Creadores

Per a la celebració del Dia Internacional de les Dona es va organitzar una mostra d’activitats realitzades per dones.

D’aquesta manera van participar associacions, alumnes i artistes de circ amb diferents espectacles i actuacions per a mostrar les capacitats creatives de les dones en una data tan destacada.

Aktes: Aktes es va fer càrrec de la gestió integral de l’esdeveniment: Producció, regidoria i coordinació de les actuacions, muntatge i desmuntatge de la infraestructura necessària i secretaria tècnica.

Client: Departament de Feminismes i LGTBI, Ajuntament de Barcelona.

Data: 11 de març 2017

Ubicació: Plaça Major de Nou Barris