Festes de la Mercè 2016. Espai “Còmics contra el Masclisme”.

En el marc de les Festes de la Mercè, el Departament de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, situa un espai de promoció i difusió sota el títol #BCN ANTIMASCLISTA – Còmics contra el masclisme.

En l’estand es podia visitar l’exposició “Còmics contra el masclisme”.

A part de tenir la possibilitat de participar en el II Premi Jove de Còmic Sant Martí per a la prevenció i eradicació de la violència masclista.

 

Aktes: Coordinació, producció i instal·lació de la infrastructura necessària: carpes, so, suports expositius, mobiliari, imatge gràfica

Client: Departament de Feminismes i LGTBI, Ajuntament de Barcelona

Data: 24 i 25 de setembre 2016

Ubicació: plaça Catalunya, Barcelona